Information:
  • Nyhet! För att se schema går du in i Quiculum, och detta gäller alla, som elev, lärare och föräldrar, vårdnadshavare.
  • Välkommen in i vårt nya system Quiculum
  • Fortfarande Aktuellt. Anmälan specialkost. Skriv ut blanketten och lämna in den till kökschefen Stefan i matsalen. Blankett (Kunskapens hus)
  • Åk 1 - Fullt på nästa alla program, ett fåtal platser kvar i RL14 och VO14.


Klagomålshantering

Sjukanmälan 

Ring 08-5978 3000 
Ange personnummer och hur länge med ÅR-MÅN-DAG t.ex. 14-12-31

Matsedel

Kunskapens hus   Blankett Specialkost

Tre Rosor

Hyllan


Arlandagymnasiet

Besöksadress: Vikingavägen 2
Postadress: 195 85 
Sigtuna kommun vxl: 08-591 260 00

.