Information:

  • Fortfarande Aktuellt. Anmälan specialkost. Skriv ut blanketten och lämna in den till kökschefen Stefan i matsalen. Blankett (Kunskapens hus)


Klagomålshantering

Sjukanmälan 

Ring 08-5978 3000 
Ange personnummer och hur länge med ÅR-MÅN-DAG t.ex. 14-12-31

Matsedel

Kunskapens hus   Blankett Specialkost

Tre Rosor

Hyllan


Arlandagymnasiet

Besöksadress: Vikingavägen 2
Postadress: 195 85 
Sigtuna kommun vxl: 08-591 260 00

.