Information:
  • NYTT! Anmälan av specialkost, allergier m.m. Skriv ut blanketten, fyll i och lämna in till kökschef Stefan i matsalen. Blankett
  • NYTT!  Schemavisning på webben i WebUntis fungerar nu.
  • Moderna språk och Individuella val startar måndagen den 25 augusti 2014.
  • Finslipning av vårat nya system Quiculum pågår för fullt, så att det blir bra när vi öppnar upp det.
  • Åk 1 - Fullt på nästa alla program, ett fåtal platser kvar i RL14 och VO14.


Klagomålshantering

Sjukanmälan 

Ring 08-5978 3000 
Ange personnummer och hur länge med ÅR-MÅN-DAG t.ex. 14-12-31

Matsedel

Kunskapens hus    Anmälan Specialkost
                            Fyll i och lämna in... 

Tre Rosor

Hyllan


Arlandagymnasiet

Besöksadress: Vikingavägen 2
Postadress: 195 85 
Sigtuna kommun vxl: 08-591 260 00

.